Danh mục sản phẩm

Băng keo Giấy

BĂNG KEO GIẤY 2mm,3mm,4mm,5mm,6mm,7mm,8mm,9mm,10mm, BĂNG KEO TRONG.BĂNG KEO GIẤY 2F,2F4,2F5,3F,3F5,3F6,4F,4F5,4F6,4F7,4F8,5F,6F,7F, BĂNG KEO ĐỤC, BĂNG KEO 2 MẶT, BĂNG KEO SIMILI,BĂNG KEO GIẤY 1Ya,2ya,3ya,4ya,5ya,6y,,7ya,8ya,9ya,10ya,12ya,14ya,15ya,BĂNG KEO XỐP. BĂNG KEO VẢI, BĂNG KEO MÀU, BĂNG KEO ĐIỆN, BĂNG KEO VPP, MÀNG PE,BĂNG KEO GIẤY 16Ya,17ya,18ya,20ya,22ya,23ya,25ya,27ya,30ya,40ya,45ya,50ya,BĂNG KEO GIẤY  18m,20m,22m,25m,27m,38m,40m,45m,50m....

Scroll