Danh mục sản phẩm

Băng keo đục

BĂNG KEO ĐỤC. 1F. 2F. 3F.4F.5F BĂNG KEO TRONG 6F.7F.7F2.BĂNG KEO GIẤY 10m.20m.30m.40m.50m

BĂNG KEO MÀU 60Y.70Y.80Y.90Y.100Y.1000Y.BĂNG KEO XỐP 7Y.8Y.9Y.10Y.12Y. BĂNG KEO VPP 10Y.20Y.25Y

BĂNG KEO ĐIỆN 1F.2F.3F.4F.5F.6F.7F.BĂNG KEO 2 MẶT 7Y.8Y.9Y.10Y.18Y.20Y.22Y.25Y.40Y.45Y.50Y

BĂNG KEO SIMILI ĐÓNG SÁCH 1cm.2cm.3cm.4cm.5cm.6cm.7cm.BĂNG KEO ĐỤC 10mm.20mm.30mm.40mm.50mm.60mm.70mm

BĂNG KEO ĐIỆN NANO 30Y.20Y.10Y. BĂNG KEO OPP TRONG 30m.40m.50m.60m.70m.80m.90m.100m.900m.

BĂNG KEO JUMBO OPP 1280MM X 4000M. BĂNG KEO GIẤY 1270MM X 1800M. BĂNG KEO HAI MẶT 1040 X 1000M

CÔNG TY BĂNG KEO HỒNG ÂN

Scroll