Danh mục sản phẩm

băng keo nhôm 20m. 30m. 40m,50m

Liên hệ

BĂNG KEO DÍNH NHÔM CÁC LOẠI... BĂNG KEO TRONG. BĂNG KEO MÀU. BĂNG KEO 2 MẶT

BĂNG KEO VẢI. BĂNG KEO SIMILI. BĂNG KEO XỐP. BĂNG KEO HAI MẶT. BĂNG KEO GIẤY.

BĂNG KEO VPP. BĂNG KEO ĐIỆN NANO. BĂNG KEO OPP. BĂNG KEO JUMBO. BĂNG KEO JUMBO OPP

BĂNG KEO IN CHỮ. BĂNG KEO IN LOGO. MÁY SX BĂNG KEO. MÁY PHÂN CUỘN BĂNG KEO. BĂNG KEO.

BĂNG KEO ĐÁ GÀ. BĂNG KEO OPP TRONG. BĂNG KEO OPP ĐỤC. BĂNG KEO JUMBO GIẤY.

QUY CÁCH:1mm.2mm.3mm.4mm.5mm.6mm.7mm.8mm...chiều dài 10m.15m.20m.25m.30m.40m

45m.50m.55m.60m.65m.70m.75m.80m.85m.85m.90m.100m

 

Scroll